Træningsområder

Her kan du Træne.


Herunder kan du kunne læse om Træningsområderne. Som udgangspunkt er det Rebild TrialSports egne træningsområder der vil blive beskrevet, men enkelte områder som ikke tilhører Rebild TrialSport er også beskrevet. I de tilfælde vil det stå beskrevet hvem klubben er, og hvad evt. trænings gebyr beløber sig i.

Dette gøres for at du som udøver kan finde netop det træningsområde som passer til det du har behov for at træne. Ligeledes har der været et udtalt behov for at se adresser, kort og beskrivelser af de forskellige områder - nogle indeholder muligheder for begge typer af kørsel, andre er forbeholdt kun den ene type – dette kan du læse mere om i beskrivelserne.

Husk at melde tilbage til klubben hvis du syntes at der mangler informationer eller områder.

God fornøjelse.


Mjels Grusgrav
Kongerslev Trial område.
Roulund Trial Resort
 

 

Mjels Grusgrav

Adresse: Volstedvej 39, 9230 Svenstrup J (Aalborg)
GPS Koordinater: Lat: N56’ 56.526 – Long: E009’ 53.943

Træningsudgifter:
Gratis for alle.

Specielle regler for området.Some description
Ingen træning uden for indgået aftale med lodsejer - dvs. kun hvis der er arrangeret træning af klubben.
Der må køres stort set over det hele – dog ikke på bakken imod syd (imod gården) og støjvolden ud imod vejen (Vest)

Grusgraven i Mjels udmærker sig som Trial område på flere områder. Mjels Grusgrav bruges ikke længere aktiv til at udvide grus, men som deponeringsområde for oplandets nedbrydning, inden det knuses og genbruges andres steder.

Dette gør at der altid er nye ”bunker” af nedbrydnings beton, brokker og asfalt. Disse bunker kan bruges til at sætte tekniske udfordrende sektioner, både for den rutinerede, og den knap så erfarne kører.

Længere bagude i grusgraven er der flere lerede skråninger. Disse skifter karakter med vejret, og kan give store udfordringer i vådt føre. Sektionerne lavet i bakkerne er specielt velegnet til C, B og Classic kørere.

I beton området er der rig mulighed for at lave sektioner til CykelTrial, som naturlige forhindringer.

 

 Kongerslev Trial område.

Adresse:
Dalsgaardvej 31, 9293 Kongerslev, Aalborg (På den anden side af vejen – 100 meter mod vest). Hvis du mere er til koordinater, så er de N 56° 54.454', E 10° 6.229'

Træningsudgifter:
Gratis for alle

Specielle regler for området.Some description
Se nedenstående tekst + pdf dokument.

Om Området
Så kom dagen hvor Rebild TrialSport kan præsenterer et nyt træningsområde. Det er en lang hård kamp fra familien Krage’s side, der har sikret det nye område. Området er placeret i Nørre Kongerslev (Aalborg kommune), og der foreligger en 3 års miljø godkendelse på området. Der er ikke begrænsninger om hvor tit vi må træne i området, men der er forbehold om hvor vi må køre. Derfor er det vigtigt at du lige kigge oversigts tegningen for området igennem – inden du begynder at trille rundt derude.

Området er en gammel grusgrav, hvor der ligger lidt brokker mv. tilbage. Dette håber vi naturligvis kan blive et godt supplement til de allerede eksisterende området, samt det giver mulighed for at kørere fra det østlige kan få et område der ligger lidt tættere på hjemmet.
Vi må ikke bygge permanente ting i området – men det skulle heller ikke være nødvendigt.

Du kan se miljø godkendelsen her (PDF, med billeder).

 

 


Roulund Trial Resort

Adresse:
Søndermarksvej 34, Hannerup, 9500 Hobro

Beskrivelse:
Roulund Trial Resort er et DMU område der er stillet til rådighed af Jens RSome descriptionoulund. Med DMU område menes der at det er åbent for alle at benytte området, ud fra de regler der er lagt for brugen af området.
Området er lagt på en skråning ned imod Simmested å. Skråningen er tæt belagt med skov – primært gran – som er tyndet ud i området, hvor det er muligt at kører.
Imellem de forskellige ”lysninger” er der anlagt en forbindelses sti, som starter i sandgraven i øst enden af området. Denne sti er lavet således at den bliver sværere efter hver lysning. Dermed kan stien benyttes både for at komme imellem områderne, men i lige så høj grad som en oplevelse/sektion/opvarmnings rute i sig selv

I Øst enden af området ligger sandområdet. Her er der mulighed for at træne i sand, med høje kanter. RTS er i gang med at udbygge hele Roulund, med diverse forhindringer, og det er miningen at der også bliver anlagt betonområde i Sandområdet.

Midt i Roulund er der lavet et afslapnings/hvile område med bænke og Grill muligheder. Disse er til fri afbenyttelse. Omkring hvile området er der anlagt en del egestammer, som kan benyttes som teknisk træning.

De de forskellige lysninger er der mulighed for at træne i ”normale” sektioner, og efter hånden som RTS får udbygge Roulund med ”kanter” vil det forhåbentligt blive til et af Danmarks bedste Trial områder.

 

 

 2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved